štvrtok 22. marca 2012

Pohyb namiesto očkovania

Že očkovaním získam odolnosť voči chorobám alebo zdravie, je len mýtus, ktorý prírodu nikdy neoklame.
Namýšľať si, že ak sa budem voči každej chorobe očkovať, tak potom budem zdravý, je omyl.
Tomu, u koho absentuje fyzická činnosť, nepomôže žiadne očkovanie ani každý týždeň.
Kto je pravidelne primerane fyzicky aktívny, nepotrebuje žiadne očkovanie.

 O tom, že očkovanie je viac náboženstvom než vedou, svedčí napr. úplná absencia serióznych vedeckých štúdií bezpečnosti a účinnosti očkovacích látok...

Viac tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-ockovanie-iba-veda-/

Očkovanie = trestuhodná genocída, podvod a bioteror
V súčasnosti inkvizítori ÚVZSR pranierujú takých, ktorí odmietajú dať zaočkovať svoje deti len preto, lebo sú presvedčení o jeho škodlivosti alebo v minulosti im očkovanie spôsobilo ujmu na zdraví.
Aj napriek existencii dôkazov o škodlivosti očkovania http://www.slobodavockovani.sk/
a absencii akýchkoľvek dôkazov o jeho prospešnosti, štátne úrady naďalej podporujú rôzne očkovania a súvisiaci bioteror s genocídnymi následkami, lebo ho obhajujú "odborníci" vyškolení farma-biznisom s imuno-supresívnou pro-komerčnou pavedou či vierou vo virtuálne očkovanie, ktoré zamlčuje a poškodzuje reflexnú podstatu učenlivosti imunity prostredníctvom opakujúcich sa interakcií slizníc v reálnom prostredí.
Virtuálne preto, lebo reflexné oblúky prirodzenej imunity začínajú na receptoroch slizníc a nie vnikom vnútrosvalových alebo subkutánnych vakcín, ktoré vytvoria svoj vlastný virtuálny škodlivý svet jalových fenotypov subpopulácii T-lymfocytov vo vnútri organizmu http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2607 , ako parazitujúci reflexný oblúk či škodlivý bio-software, ktorý imunitu netrénuje reálnym podmienkam, naopak ju poškodí, v počítačovej reči "reflexným vírusom".
Tí, ktorí strašia pandémiami, by mali byť odsúdení za bioterorizmus (terorizmus je odvedený od slova Terrere – latinsky vydesiť, postrašiť).
Tí, ktorí klamú nepodloženou očkovacou pavedou, zatajujú skutočné účinky očkovania a šíria imuno-negramotnosť, by mali byť odsúdení za podvod.
Tí, ktorí vykonávajú očkovanie, by mali byť odsúdení za genocídu a ujmu na zdraví.
Snáď budúcnosť bude prezieravejšia aj rozumnejšia, a že podobné skutky bude odsudzovať "natvrdo" aspoň 15-timi rokmi.

Načo máme:
- štátny ústav pre kontrolu liečiv? ...aby zakrýval podvody s liečivami?
- úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? ...ktorý ignoruje svedectvá a dôkazy o škodlivosti očkovania, ako aj neustále sa zhoršujúci zdravotný stav populácie a expandujúcu imuno-negramotnosť,
- políciu? ...keď doterajšie súvisiace trestné oznámenia ignoruje,
- prokuratúru? ...keď iniciatívne v uvedenom nekoná,
- justíciu? ...keď odborné posudky o škodlivosti očkovania necháva posudzovať "odborníkmi" školenými fakultami, kde "veda" je účelne filtrovaná a vykonštruovaná podvodnou pro-komerčnou stratégiou farma-biznisu,
- ústavný súd? ...ktorý toleruje neústavnosť aj nezákonnosť vyhlášok a vestníkov MZSR súvisiacich s povinným očkovaním a súvisiacu nezákonnosť rozsahu zdravotnej starostlivosti,
- poslancov parlamentu? ...ktorí sa tvária hlucho a slepo,
- prezidenta? ...ktorého vedomosti už nepotrebujú vedieť viac, lebo má okolo seba odborníkov vrátane ortodoxných?

mikulas novota

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára